Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen.