Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.