Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?