Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.