Søknad fra konsern kan skje på to måter, hvor vilkåret om ansatte behandles forskjellig.