Inntil videre må den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer søke manuelt.