Fristen er derfor 31. mai (2. juni) for alle skattytere også i år.