Finansdepartementet gikk onsdag 17. juni ut med at fristen for å søke kompensasjon etter ordningen for faste uunngåelige kostnader blir 30. september for alle søknadsmåneder. Dagen etter ble pressemeldingen endret, slik at perioden mars til mai beholder 30. juni som frist.