Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 430 kroner.