Full overgang fra papirfaktura til elektronisk faktura kan spare samfunnet for 5,2 milliarder årlig.