Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.