Siste frist for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober.