Arbeidsgivers dekning av utgifter til lokaler, utstyr og servering for ansatte på hjemmekontor er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse.