Skattedirektoratet går tilbake på visse innskrenkende fortolkninger i tidligere uttalelser.