Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene du kan benytte til å kvalifisere søkere, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.