Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018.