Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke. Utsettelse søkes på vanlig måte.