De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.