Forslaget om å heve grensen gjør at flere små aksjeselskaper kan spare ressurser ved å fravelge revisjon.