Årsaken skyldes økt pågang og manglende kapasitet hos Brønnøysundregistrene.