Endringen får virkning for september-oktober 2021, som er den siste perioden kompensasjonsordningen vil virke.