Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.