Særlig utfordrende er kravet om at selskapet ikke kan ha vært i økonomiske vanskeligheter.