Regnskap Norge har fått opplyst at den mest alvorlige systemfeilen er rettet.