Finansdepartementet følger i hovedsak opp regnskapsførerlovutvalgets forslag, men skjerper blant annet inn på sanksjonsbestemmelsene.