Arbeidsgiver har flere oppgaver når vikariatet er over, og dersom disse glemmes kan det få konsekvenser.