Det sa næringsministeren under Forenklingskonferansen 2022. Samtidig løftet han betydningen av nettotenkning knyttet til forenklingsarbeidet.