80-90 % av datainnbruddene skyldes feil blant ansatte, erfarer leder for Nasjonalt cyberkrimsenter. Kompetanse reduserer risikoen betydelig.