Merk at fristen for å søke strømstøtte er søndag 11. desember.