Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer.