Her finner dere viktige frister gjennom hele året.

2020

Januar

6. – frist for innsending av a-melding for desember

15.- betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 6.termin forrige år

20. – levering av lønns-og trekkoppgaver på papir

31. – siste frist for levering av aksjonærregister-oppgaven på papir og elektronisk

Februar

5. – frist for innsending av a-melding for januar

10. – levering av 6.termin MVA for forrige år, og betaling av denne

17. – forskuddskatt for upersonlig næringsdrivende – og betaling 1.termin

Mars

5. – frist for innsending av a-melding for februar

10.- frist for mva-melding årsmoms

15. – betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 1.termin

16.- forskuddskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling

31. – selvangivelsen kan leveres elektronisk

April

6. – frist for innsending av a-melding for mars

14.  – levering av 1.termin MVA , og betaling av denne

15.- forskuddskatt for upersonlige skateutere – frist for betaling 2.termin

30. – siste frist for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister

Mai

5. – frist for innsending av a-melding for april

15. – betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 2.termin

15. – betaling av forskuddskatt personlig næringsdrivende

31. – siste frist for elektronisk innsending av selvangivelse for næringsdrivende

31. – frist for betaling av tilleggsforskudd skatt for personlige næringsdrivende

Juni

5. – frist for innsending av a-melding for mai

10. – levering av 2.termin MVA , og betaling av denne

30. – siste frist for årsregnskap og årsberetning

Juli

6. – frist for innsending av a-melding for juni

15. – betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 3.termin

31. – siste frist for årsregnskap pg årsberetning til Brønnøysund

August

5. – frist for innsending av a-melding for juli

31. – levering av 3.termin MVA , og betaling av denne

September

7. – frist for innsending av a-melding for august

15. – betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 4.termin

15. – betaling av forskuddskatt

Oktober

5. – frist for innsending av a-melding for september

12. – levering av 4.termin MVA , og betaling av denne

November

5. – frist for innsending av a-melding for oktober

16. – betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 5.termin

16. – betaling av forskuddskatt

Desember

7. – frist for innsending av a-melding for november

10. – levering av 5.termin MVA , og betaling av denne