BS Regnskap er stolte av å være en samarbeidspartner i Økonomiklyngen, som er et samarbeidsprosjekt mellom lokale regnskapsbyråer.

Økonomiklyngen ble dannet for å gi et økonomisk bidrag til USN ( Universitetet i Sør-øst Norge) i forbindelse med å etablere et doktorgradsprogram og å utvikle USN til en Handelshøgskole.

Sammen bidrar vi økonomisk og kunnskapsmessig til å styrke fagkompetansen til vår lokale høgskole. Slik håper vi å bidra til at kompetente mennesker med god og relevant utdannelse blir i Ringerike og bidrar til økende vekst for vår flotte region.

Vi har en felles motivasjon for å bygge et godt omdømme for bransjen vår. Vi håper sammen å kunne vise de positive verdiene en god regnskapsfører og revisor kan tilføre bedrifter innen alle bransjer. Derfor fremsnakker vi hverandre, og heier på hverandres suksess.

Økonomiklyngen består av:
Akonto Økonomi, BDO, BS Regnskap, Fokus Økonomi, Hetor Regnskapsservice, Hverven Revisjon, Saga Regnskap Hønefoss, Veiby Økonomi og Sparebank1 Økonomihuset.